STRONA GŁÓWNA SSLWRP      AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
untitle1

o      Dąb Lotnika ufundowany przez nadleśnictwo                     Odsłonięcie na terenie Filii UAM Tablicy Pamiątkowej,  w miejscu bazowania                                             Zdrojowa Góra                                                                                                     6 i 51  plmsz (plmb)
   Wyhodowany z nasion zebranych w intencji pamięci                            Delegacja dowódców i żołnierzy służących w tych pułkach

      Św. Jana Pawła II. Posadzony w dniu 28.08.2016r.

                Dwa pokolenia pilskich seniorów                                Wystawa - Stulecie Lotnictwa Wojskowego RP- Młodzieżowy Dom Kultury w Pile.
– ojciec chor. Józef Urlewicz i syn ppłk Janusz Urlewicz

Delegacja oddziału w Warszawie podczas odsłonięcia Pomnika Lotników      Bieg Lotnika w patronackiej szkole nr 6 im. Lotników Polskich.


Delegacja oddziału w Londynie podczas obchodów rocznicy Bitwy o Anglię            W hołdzie dla Powstańców Wielkopolskich w Ujściu.


                     Świąteczne spotkanie z pilskimi rzemieślnikami.                                     Nasi fundatorzy wszystkich trwałych pamiątek w regionie.


                                                                                  ” Nasze Podziękowania” dla wszystkich sympatyków oddziału.


Pomnik Pamięci Lotników którzy poświęcili swoje życie Ojczyźnie w otoczeniu znamienitych gości - Zastępca Szefa Sztabu Gen. WP . Gen. broni pil. Tadeusz Mikutel (wychowanek 6plmb). Parlamentarzyści. Bractwa Kurkowe. Cechy Rzemieślnicze. Władze Powiatu i Miasta Piły.            Znamienity gość i organizatorzy uroczystości.                                      Delegacja zaprzyjaźnionego oddziału z Kościana im. gen. Franciszka Gągora.                   Gen. broni pilot Tadeusz Mikutel – odbiera                                                                    Wyróżnieni żołnierze przez ZG SSLW RP
  podziękowanie za pomoc w organizacji uroczystości
                                                                                          

Płk Płk dypl. pil. Jan Dryja honorowany Odznaką Zasłużony dla Sił Powietrznych   Podziękowanie Staroście Powiatu Pilskiego Eligiuszowi Komarowskiemu                                                                                                                                                                                                    za   Honorowy Patronat

Wręczenie Złotego Krzyża Oddziału honorowemu członkowi oddziału                                  Przyjęcie wyróżnienia od Marszałka Woj. Wlkp.  

                                Panu Stanisławowi PirchowiPrzyjęcie wyróżnienia od Wojewody Wlkp.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                        PODSUMOWANIE KADENCJI W ODDZIALE PILSKIM
 
      27  marca, na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym, Oddziała Pilski Stowarzyszenia podsumował minioną kadencję i wybrał nowe władze.
  Referat sprawozdawczy przedstawił prezes Oddziału płk. Jan Ficerman, a zebraniem  pokierował wiceprezes płk Aleksander  Olszewski.
  Zebranie jednogłośnie powierzyło funkcje prezesa Oddziału dotychczasowemu prezesowi, koledze Janowi Ficermanowi.
  Podobnie, w skład nowego zarządu Oddziału wybrano dotychczasowych ich członków, poszerzając jego skład o osobę kol. płk. Iwaszkiewicza.
      Na zebraniu gościli przedstawiciele Zarządu Głównego, z prezesem gen. Franciszkiem Maciołą i gen. Tytusem Krawczycem.
          Nowym władzom gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w pracy organizacyjnej i pomyślności w życiu osobistym.

 
 
  
 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
   PILSKI ODDZIAŁ OTRZYMAŁ SZTANDAR


          W piękne piątkowe (03.10.2014) popołudnie przy ,,Pomniku Lotnika" odbyła się podniosła uroczystość. Za swoją działalność

   oddział otrzymał ufundowany przez społeczeństwo sztandar. Pod pomnikiem licznie zgromadziło się społeczeństwo miasta
   oraz delegacje organizacji młodzieżowych, pozarządowych, kombatanckich, szkół, policji, rzemiosła, bractw a także ZG SSLW RP
   i ZŻ WP. Siły Zbrojne wystawiły kompanię honorową i orkiestrę. Władzę miasta reprezentował Prezydent Pan Piotr Głowski – Patron
   i jednocześnie ojciec chrzestny sztandaru. Matką chrzestną została Pani Katarzyna Stokłosa – synowa głównego fundatora.
   Władze powiatu reprezentował starosta Pan Mirosław Mantaj. Władze woj. Wlkp. reprezentował Pan Tomasz Bugajski. Na uroczystości
   obecni byli poseł na sejm RP Stanisław Kalemba, poseł do Europarlamentu Adam Szejnfeld oraz senator RP Mieczysław

   Augustyn. Przybyłych w imieniu oddziału przywitał prezes płk dypl. nawig. inż. Jan Ficerman. Następnie głos zabrali rodzice
  chrzestni oraz główny fundator sztandaru Pan senator RP Henryk Stokłosa. Zgodnie z ceremoniałem wojskowym przy dźwiękach
   hymnu państwowego i hymnu lotników sztandar po wbiciu gwoździ przez fundatorów przekazany został prezesowi zarządu głównego
   SSLW RP Panu gen. dyw. pil. Franciszkowi Maciole który po odczytaniu aktu nadania wręczył sztandar prezesowi oddziału. Prezes
   oddziału po prezentacji przekazał sztandar pod ochronę pocztowi sztandarowemu. Po zakończeniu ceremonii wręczania nastąpiło
   posadzenie ,,Dębu Lotnika". Nad zgromadzeniem w tym czasie przeleciało ugrupowanie klucza śmigłowców właściciela
   "Farmutil HS". Kolumna pododdziałów i delegacji przemaszerowała ulicami miasta na Plac Zwycięstwa a następnie przejechała
   do kościoła garnizonowego, gdzie dokonano poświęcenia sztandaru i odprawiona została msza w intencji pilskich lotników.
   Piątkowa uroczystość przeprowadzona zgodnie z chrześcijańską tradycją, żołnierskim ceremoniałem oraz staropolskim obyczajem
   – zakończyła się biesiadą lotniczych pokoleń.

                                 Jan Ficerman
                                                                        Sztandar oddziału wręczony 28. 08. 2013r. 
Chwilę przed przekazaniem przez rodziców chrzestnych. Matka chrzestna sztandaru Pani Katarzyna Stokłosa .Ojciec chrzestny sztandaru Pan Piotr Głowski – Prezydent miasta Piły. Wręczał Prezes ZG gen. dyw. pil. Franciszek Macioła.


    Więcej ciekawych fotografii w  fotogalerii
 
untitle2