STRONA GŁÓWNA SSLWRP      HOME ODDZ. W PILE


_____________________________________________________________________________________
 


Pomnik samolotu Lim-2 miejsce uroczystości związanych z bazowaniem lotnictwa wojskowego w Pile.
 Pomnik Żołnierzom Lotnictwa którzy poświęcili swoje życie Ojczyźnie ufundowany przez społeczeństwo Piły .
Patronem honorowym pomnika jest Starosta Powiatu Pilskiego Pan Eligiusz Komarowski.
 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laudacja 


                

        Członkowie Pilskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP podjęli się wspaniałej inicjatywy, aby 
upamiętnić kolegów lotników, którzy podczas wykonywania zadań służbowych, w ciągu 50 lat stacjonowania jednostek 
lotniczych w Pile, zginęli strzegąc Ojczystego Nieba.

      Wszyscy przedwcześnie stracili życie, pozostawiając w żałobie swoje rodziny, przyjaciół i kolegów.

     „Pomnik żołnierzy lotnictwa, którzy poświęcili swoje życie Ojczyźnie” jest nie tylko oddaniem im hołdu, ale wyrazem pamięci
 wszystkich pokoleń mieszkańców Piły i Powiatu Pilskiego. Jego odsłonięcie na Cmentarzu Komunalnym w Pile w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej - wielkiej Chwały Polaków - to ogromne uznanie dla ich służby i ważne wydarzenie dla całej wojskowej społeczności, wszystkich mieszkańców, których lotnicza historia Piły napawa dumą.

Niech Pomnik ten będzie miejscem wspólnej modlitwy i wiecznej pamięci.


Eligiusz Komarowski Starosta Pilski------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
       Tym, co służyli Ojczyźnie, należy się wieczna chwała. Tym, co poświęcili życie Ojczyźnie, wieczna pamięć. 
    Budowa pomnika to podziękowanie żołnierzom w stalowych mundurach, którzy w pilskim garnizonie pełnili służbę na wszystkich stanowiskach, zapewniając mieszkańcom naszego kraju bezpieczeństwo pracy, życia i wychowywania kolejnych pokoleń. Po zakończeniu II Wojny Światowej, przybyli do Piły - zniszczonego i pustego miasta z różnych stron kraju i świata. Synowie zesłańców na Sybir, niewolników i przymusowych robotników III Rzeszy, przesiedleńców i repatriantów z kresów wschodnich. Chłopcy z Pomorza, Lubelszczyzny, Mazowsza, Śląska, Podlasia, Kielecczyzny , Mazur, Kurpii, Kaszub i Kujaw, Ziemi krakowskiej i rzeszowskiej. Często nie mieli pojęcia, gdzie ta Piła jest - to byłe poniemieckie miasto, kiedyś co prawda polskie.
    Tutaj rozkazem przełożonych służyli Ojczyźnie, zakładali rodziny, wyznawali wiarę przodków i budowali nową społeczność miasta, tym razem na zawsze polskiego. Miasto, które dzisiaj tak wygląda to także ich zasługa. Wielu z nich w czasie służby straciło młode życie. Mieszkańcy Złotowa, Nadarzyc, Szczecinka, Kotunia, Broczyna, Wałcza, Szydłowa pamiętają miejsca tragedii lotniczych katastrof. W Pile pozostawili swoich najbliższych, otrzymując w zamian kwaterę na pilskim cmentarzu oraz miejsce w naszej pamięci.
      Dzisiaj na wieczną pamiątkę w podziękowaniu za ich służbę oraz poświęcenie, składamy Im hołd w postaci Pomnika - trwałego miejsca, wśród Pierwszych Pilan, Żołnierzy Podziemia, zamordowanych przez władze komunistyczne, Bohaterów wojny obronnej 1939 r. zamordowanych w Katyniu, Ostaszkowie, Charkowie i Miednoje. 
     Pomnik dedykujemy żołnierzom, którzy odeszli na wieczną służbę do „NIEBIESKIEJ ESKADRY”, wychowankom Dęblińskiej i Radomskiej „Szkoły Orląt”, Wojskowej Akademii Technicznej, Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej, Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Łączności, Wyższej Oficerskiej Szkoły Samochodowej, Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Zmechanizowanych i Pancernych, Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Chemicznych, Technicznej Szkoły Mechaników Lotniczych z Oleśnicy i Zamościa, Szkoły Łączności i UL z Grudziądza oraz wszystkich ośrodków szkolenia.
      Oficerom, chorążym, podoficerom i żołnierzom, którzy nosili stalowy lotniczy mundur i są pochowani na pilskim cmentarzu. 
 
                                                                                 Cześć ich Pamięci ! 

                                                                                           Prezes Pilskiego Oddziału SSLW RP płk dypl. nawig. Jan Ficerman


Krzyż Pilskiego Oddziału – Wierni – Polsce – Piła. Wykonany w trzech klasach –Złota- Srebrna –Brązowa . 

Wręczony pierwszy raz podczas odsłonięcia pomnika w dniu 23. 08. 2020r.

 
O uroczystości nadania sztandaru czytaj w Aktualnościach i Wydarzeniach.
 
Informacja zamieszczona na pilskim portalu internetowym "nasze miasto" -  Informacja.doc