STRONA GŁÓWNA SSLWRP      O NAS
 
     
 
 
Zarząd Oddziału płk dypl. nawig. Jan Ficerman – prezes oddziałuppłk mgr Janusz Urlewicz - zastępca prezesa oddziału.
                                    
                                         płk mgr Zbigniew Świder – skarbnik oddziału        mjr nawig. mgr Grzegorz Dubiel – sekretarz oddziału.członkowie zarządu


                                                     
płk dypl. pil. Jan Dryja – rzecznik dyscyplinarny.     mjr mgr Marek Grala –  ds. społecznych      mjr mgr Zbigniew Zagożdżon – ds. logistyki
 

, .

Adresy mail: jficerman@gazeta.pl ; kjamrozak@wp.pl ; zenart22@wp.pl .


____________________________________________________________________________________________________________________